/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Boeddhasaventurijntje.jouwweb.nl
Home » Wat is Boeddhisme?

Wat is Boeddhisme?

Wat is Boeddhisme ?

Boeddhisme is een belangrijke oosterse religie wat geen Godsdienst is zoals wij die in het Westen kennen. Er wordt in het Boeddhisme geen god aanbeden het is puur een levenswijze. Er wordt geen god aanbeden die buiten jezelf staat en die je verantwoordelijk stelt voor die dingen die in je leven gebeuren, of het leven in het algemeen. Boeddhisme is één van de snelst groeiende religies in het Westen. Het Boeddhisme vindt zijn oorsprong in India, rond 500 vóór Christus. 

In het Boeddhisme wordt elk mens beschouwd als een wezen dat op weg is om zich aan zijn of haar oorspronkelijke bron te verbinden, de " innerlijke goddelijkheid ". Hoewel mensen zich in een verschillend stadium van die ontwikkeling kunne bevinden, is in principe iedereen gelijk. Omdat de ontwikkeling van je bewustzijn, ook wel " verlichting ", genoemd, van binnenuit moet komen, heeft het geen enkele zin om andere mensen te bekeren. Dat is één van de aspecten die van het Boeddhisme heel sympathiek maakt. 

De kern van de Boeddhistische leer is dat het leven moeilijk is omdat we de neiging hebben om te verlangen naar van alles dat ons nooit echt gelukkig zal kunnen maken. Dat gaat om materiële dingen, maar ook bezigheden en het contact met andere mensen. Ondanks dat we er niet gelukkig van worden houden we er ten koste van alles aan vast, dat betekent niet dat je geen materiële dingen mag bezitten, want we leven nu eenmaal in een materiële wereld, maar het moet alleen geen obsessie worden. Aanhangers van het Boeddhisme vind je dan ook in alle rangen en standen. Iedereen kan zich hiervan bevrijden door het volgen van het Dharma wiel ( het achtvoudige pad ) en dat is :

1. Juiste ( levens- ) visie

2. Juiste gedachten  

3. Juiste spraak

4. Juist handelen

5. Juiste levensonderhoud  

6. Juiste ( contemplatieve ) inspanning

7. Juiste ( meditatieve ) aandacht  

8. Juiste ( meditatieve ) concentratie.

Het 8 - voudige pad wordt vaak ook kort omschreven als moraliteit ( of ethisch goed gedrag ), meditatie en wijsheid. Het 8 - voudige pad wordt gezien als een pad naar verlichting, maar veroorzaakt niet de verlichting.

In het Boeddhisme is er geen enkel excuus voor het gebruiken van geweld, want Boeddha zei : " Haat eindigt niet door haat . Haat eindigt door liefde. Dit is een eeuwige wet".

Het Boeddhisme heeft dan ook een vreedzame invloed op de maatschappij. Dat wil niet zeggen dat Boeddhistische landen nooit oorlog voeren, maar dit wordt gedaan in het besef dat het tegen de leer van de Boeddha is. Het Boeddhisme zelf is echter nooit de oorzaak geweest voor een oorlog. 

Boeddhisme betekent dus in eerste instantie zelfonderzoek. Het Boeddhisme stelt dat we alle Boeddha`s zijn. Dit betekent dat je weet wat je te doen hebt. Je bedenkt het niet, je stelt het je niet voor, ook is het geen gevoel, of de uitkomst van een calculatie, je weet het. De vraag is in hoeverre je jezelf vertrouwt ? Of je jezelf zo vertrouwt, dat je kunt varen op wat je niet bedenkt.

Boeddhisme start in je hart; je bent van niemand afhankelijk.

Boeddhistische meditatie is niet jezelf wijs maken dat je in een geurige bloementuin zit of dat je op een mooi wit strand ligt aan een helder blauwe zee met frisse golven. Een paar jaar nadenken hoe het geluid van één klappende hand klinkt en er vervolgens achter komen dat dat onzin is, is het beslist ook niet.

Het gaat om mentale ontwikkeling ( Bhavana in Pali  ) , dit beheerst een zeer breed vlak. In Boeddhistische meditatie is het de bedoeling om helder gewaar te zijn van wat je doet, zegt en denkt. Je traint jezelf om je aandacht langer bij een object of handeling te kunnen houden zodat je de dingen die er zijn en gebeuren beter gaat begrijpen. Je aandacht dring dieper tot de kern van zaken door. Mediteren is ook het goed nadenken over bepaalde aspecten van de Dhamma, de leer van de Boeddha. De bedoeling van meditatie is om tot de realiteit te ontwaken en daarom moet een meditator zich vooral met zinnige en realistische zaken bezighouden. In het Boeddhisme zijn er twee soorten van meditatie : Kalmte meditatie en Inzicht meditatie. Het lezen van toespraken is ook mediteren.

Boeddhisme is gebaseerd op ` zoals dingen zijn en werken ` en daarom tijdloos. De leer van de Boeddha leidt niet alleen tot de opheffing van fysiek en mentaal lijden, maar ook tot een in hoge mate voldoening schenkende manier van leven ...

Boeddhisme is, van het begin tot het einde, open voor iedereen die ogen heeft om te zien en een geest om te begrijpen !

 

" Het geheim van gezondheid voor zowel lichaam als geest is niet treuren om het verleden, geen zorgen maken over de toekomst en niet vooruitlopen op problemen, maar om wijs en eerlijk in het moment te leven ".